lauantai 2. syyskuuta 2017

OPPIMISEN ALUEETVarhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on mainittu viisi oppimisen kokonaisuutta: Kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan, liikun ja kehityn. Nämä alueet kuvaavat varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Ne eivät ole toisistaan irrallisia kokonaisuuksia, vaan niiden aihepiirejä yhdistetään ja sovelletaan lasten mielenkiinnon kohteiden ja osaamisen mukaisesti. Oppimisen alueiden tarkoitus on ohjata kasvattajia, yhdessä lasten kanssa, monipuoliseen ja eheytettyyn pedagogisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Toiminnan keskeisenä lähtökohtana ovat lasten mielenkiinnon kohteet sekä kysymykset. Kasvattajien havainnointi ja aito läsnäolo ovat oleellisia aiheiden löytämisessä. Leikit, sadut, retket, erilaiset vuorovaikutustilanteet ovat mitä parhaimpia aiheiden löytämisen paikkoja. Toiminnassa kasvattajat vastaavat siitä, että pedagoginen toiminta edistää eri-ikäisten lasten kehitystä ja oppimista. Se ei ole vain lasten toivepankin toteutusta, vaan yhdessä lasten  kanssa suunniteltua, toteutettua ja arvioitua toimintaa, jossa kasvattaja vastaa tarkoituksenmukaisesta pedagogiikasta. Myös huoltajien näkemyksiä pitää ottaa huomioon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.  

Pedagogisen dokumentoinnin näkökulmasta on tärkeää, että kasvattajilla on kokonaisnäkemys olemassa oppimisen alueista, sillä lapsilla on oikeus saada monipuolisia kokemuksia oppimisen eri alueista. On hyvä olla tietoinen, onko kaikkia osa alueita toteutettu ja onko joku osa-alue jäänyt vähemmälle huomiolle. Tässä kasvattajaa auttaa pedagogiseen dokumentointiin luodut työkalut, kuten koontilomakkeet. 

Myös lasten huoltajille pitää toimintaa tehdä näkyväksi. Oppimisen alueet olisi hyvä olla esillä ryhmässä. On hyvä pohtia, miten oppimisen alueita ja niiden toteutumista esitellään huoltajille. Päivittäinen keskustelu on todella tärkeää. Monikanavaisuus tässäkin on hyväksi, joten esimerkiksi oppimisen alueita kuvaava kuva ryhmässä, johon tehtyjä asioita kirjataan, saattaa kertoa enemmän huoltajille kuin kerrotut asiat tai toisaalta vahvistaa mielikuvaa siitä, mitä toiminta ryhmässä on. Oppimisen alueista on olemassa valmiita informatiivisia kuvia muun muassa opetushallituksen sivuilla.
 
Kuva voi kuvastaa myös ryhmää ja sen toimintaa esimerkiksi jonkun teeman kautta. Jos ryhmä käsittelee kulkuneuvoja, oppimisen alueet voivat matkata vaikka junan kyydissä. Kuvissa opin taloon tai tiedon puuhun voi kirjata alueilla käsiteltyjä asioita. Asioita on voitu vaikka kerätä matkalaukkuun tai vaikkapa sateenvarjoon. Kuvituksessa vain mielikuvitus on rajana ja lapsilla on varmasti hyviä ajatuksia myös tähän.
Varhaista Aikaa – Varhaiskasvatuksen Aikaa on myös Facebookissa. 
JOKO KÄVIT TYKKÄÄMÄSSÄ?


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kommentistasi. Kaikki kommentit tarkistetaan.

Kiitos vuodesta 2021

  Kiitos kaikille blogin lukijoille vuodesta 2021. Blogin alkukeväästä saimme lukea Tutkitusti-minisarjan myötä erilaisista ilmiöistä va...