maanantai 28. helmikuuta 2022

Kestävä tulevaisuus

 

Pojat, Lapset, Lukeminen, Kesä, Veljet


Varhaiskasvatus perustuu elämän, kestävän elämäntavan ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä ihmisarvon loukkaamattomuuteen. Kun maailman turvallisuustasapaino huojuu, on tärkeä muistaa oman työn merkitys tasapainon palautumisen jälkeiseen elämään. Varhaiskasvatuslain mukaisesti varhaiskasvatuksen tavoitteena on ohjata lapsia vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten ihmisten kunnioittamiseen sekä yhteiskunnan jäsenyyteen.

On tärkeää muistaa, että osallisuuden kokemuksilla on merkitystä demokratialle. Varhaiskasvatuksessa ohjataan lapsia muodostamaan omia mielipiteitään ja arvioimaan kriittisesti vallitsevia ajattelu­ ja toimintatapoja sekä toimimaan eettisesti kestävällä tavalla. Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen ja vaikuttaminen luovat perustan demokraattiselle ja kestävälle tulevaisuudelle. Tämä edellyttää yksilöltä taitoa ja halua osallistua yhteisön toimintaan sekä luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Tämä edellyttää myös ammattilaisilta sensitiivistä kykyä luoda lapsille turvallinen oppimisympäristö, jossa yksilöt kokevat olevansa turvassa ja he kokevat merkityksellisyyttä juuri tälle yhteisölle, johon ovat varhaiskasvatuksessa päässeet.

Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata heitä tekemään kestävän elämäntavan mukaisia valintoja. Varhaiskasvatuksessa tuetaan lasten myönteistä suhtautumista tulevaisuuteen.Ammattilaisten vastuullisena tehtävänä on ohjata lapsia kohti hyvää ja kestävää elämäntapaa.

Meidän työllä on väliä.

Sinulla varhaiskasvatuksen työntekijä on väliä. 

 

Lähteet:

Opetushallitus 2022. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. 

 

 

Teksti: Varhaista Aikaa 

Kuva: Pixabay

 

**********************************************

Blogia voi myös seurata:

Facebookissa Varhaista Aikaa - Varhaiskasvatuksen Aikaa

ja Instagramissa @varhaista.aikaa 

Tervetuloa tykkäämään, lukemaan ja seuraamaan

 **************************************

 

Leikinvalintataulut

    Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tehtävänä on toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön...