sunnuntai 24. helmikuuta 2019

Minä-viestit ja työpaikan hyvinvointi
Varhaiskasvatuksen henkilöstön käytössä voi olla hyvinkin toimivia menetelmiä, joita voisi soveltaa henkilöstön välisiin ristiriitoihin, mutta ne unohtuvat helposti. Miniverso esimerkiksi opettajaa minä-viestien välittämistä ristiriidoissa ja sopimusten tekemistä. Lapsia opetetaan kertomaan ristiriita omasta näkökulmasta: mitä minä tein, miltä se minusta tuntui, mitä voisi itse tehdä tilanteessa. Jostain syystä, kun aikuiset kohtaavat ristiriidan, viestit muuttuvat helposti sinä-viesteiksi tai hän-viesteiksi: toinen on tehnyt väärin tilanteessa x tai hän on aina sellainen ja on ollut muuallakin sellainen. Ristiriidoissa aikuisetkin tarvitsevat minä-viestejä sinä-viestien sijaan.


Toista osapuolta pitäisi kuunnella aidosti kunnioittaen, vaikka itse kokisikin tulleensa vääryyden kohteeksi. Ristiriitatilanteissa tarvitaan Minä-viestien tueksi aitoa dialogia: toisen aitoa kuulemista ilman tulkintoja ja tarkistetaan, että kuultu on ymmärretty oikein.

Varhaiskasvatuksen opettajilta vaaditaan pedagogista johtajuutta, mutta jokainen työyhteisössä tarvitsee yhteistyötaitoja ja oman osaamisen jakamista muille. Jokainen varhaiskasvatuksen työntekijä tarvitsee tiimin jäsenenä toimimisen lisäksi taitoja ryhmän vetämiseen, oli sitten kyseessä oma tiimi tai lapsiryhmä. Tiimissä toimiminen vaatii keskinäistä luottamusta, jokaisen arvostamista, tasa-arvoisuutta, toisten tarkkaavaista kuuntelua, neuvottelua, päätöksen tekoa sekä ristiriitatilanteissa selviytymistä. Nämä eivät ole vain johtajan tai varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviä, vaan jokaisen työyhteisön jäsenen tehtäviä. Jos ne eivät toimi, niitä on opeteltava ja tarkasteltava aika-ajoin.

Työyhteisöt ja tiimit tarvitsevat pelisääntöjä. Erityisen tärkeitä ovat viestintään liittyvät pelisäännöt. Jokaisella on vastuu siitä, että pystyy kertomaan mistä on keskusteltu tiimissä tai työryhmissä ja miten yhteiseen ratkaisuun päädyttiin. Jokaisen henkilöstön jäsenen pitää tietää, mikä on yhteinen perustehtävä, mikä on jokaisen rooli ja vastuu, missä toiminnassa on kehitettävää ja miten sitä itse voisi olla mukana kehittämässä. Jokaisen on tuotava rakentava panoksensa työyhteisöön ja tiimiin. On jokaisen etu, että työpaikalle on mukava mennä ja perustehtävä tulee hyvin toteutettua. Jokaisella on 100-prosenttinen vastuu itsestään ja se on avain onnistumiseen. Sen lisäksi kuitenkin tarvitaan vastuuta muista tiimin ja työyhteisön jäsenistä: kuinka noudatan yhteisiä pelisääntöjä, muistanko hyvät käytöstavat kohdatessa, kannustanko, huomioinko muut ja otanko huomioon heidän hyvinvointinsa. Ottamalla huomioon muut voidaan saada aikaan positiivista muutosta asenteisiin, käyttäytymiseen, hyvään ilmapiiriin ja työn tulokseen. Ei siis ole ihan sama, miten työpaikalla käyttäytyy.


Lisää tiimi-lukemista:

**************************************************

Blogin löydät myös Facebookista - Tervetuloa lukemaan :)

**************************************************

Joulukalenteri 2023

Vuoden loppu kiihdyttää tapahtumilla vauhtia varhaiskasvatuksen arkeen. Halloween on löytänyt tietään varhaiskasvatukseen loka-marraskuun va...