sunnuntai 17. tammikuuta 2021

Tutkitusti - Monilukutaitoa varhaiskasvatuksen ammattilaisille

 Tervetuloa lukemaan ”Tutkitusti” – miniblogi - sarjaa. Sarjassa esitellään varhaiskasvatuksen ammattilaisten erilaisia töitä ja tutkimuksia. 

 

 

 

 

Tiina Haapanen on laatinut monilukutaidosta oppaan osana Laurea ammattikorkeakoululle laatimaansa opinnäytetyötä ”Monilukutaitoa varhaiskasvattajille”. Oppaan tarkoituksena on tukea varhaiskasvatuksen henkilöstöä pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018, 19) on viisi toisiinsa liittyvää laaja-alaisen osaamisen osa-aluetta: 1. ajattelu ja oppiminen, 2. kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, 3. itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, 4. monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen sekä 5. osallistuminen ja vaikuttaminen. 

Monilukutaidolla viitataan erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja, joiden perustana on laajatekstikäsitys. Tekstit voivat olla muun muassa kirjoitetussa, puhutussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 21.)

Haapanen tarttui opinnäytetyötään tehdessään Kansallinen koulutuksen arviointikeskuksen (2018) esille tuomaan havaintoon, että monilukutaito ei pedagogisena toimintana ole vielä vakiintunut osaksi varhaiskasvatusta.

”Toiveeni on, että ´Monilukutaitoa varhaiskasvattajille´ - opas johdattaisi varhaiskasvatuksen ammattilaiset ymmärrykseen siitä, miksi monilukutaitoa tarvitaan", toteaa Haapanen. 

"Ajatuksena on, että ehkä vaikeaksi koettu termi ´monilukutaito´ osattaisiin hahmottaan vuorovaikutustaidoiksi, joita jokainen tarvitsee."

"Monilukutaito on läsnä aivan kaikissa varhaiskasvatuksessa tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa, oli kyse sitten tervehtimisestä aamulla, sadutuksesta, laulamisesta tai pihaleikistä. Kysymys on ennen kaikkea ammattilaisen tietoisuudesta, jolloin monilukutaitoa voi tietoisesti edistää”, korostaa Haapanen.

 


Tässä muutama Tiina Haapasen vinkki monilukutaidon toteuttamiseen varhaiskasvatuksen arjessa:
  • Valokuvatarinat: Valokuvatkaa ympäristöänne ja keksikää ottamienne kuvien pohjalta tarina. Vaihtoehtoisesti voitte ensin keksiä sadun ja sitten lähteä kameran kanssa etsimään siihen sopivaa kuvitusta.
  • Esineet tarinoinnin tukena: Kertokaa tarina käyttäen apunanne tarinanoppia, leluja tai mitä tahansa pieniä esineitä. Tarinan voi piirtää, näytellä tai tehdä siitä ”elokuvan”.
  • Runokirja: Tutustukaa runojen maailmaan ja keksikää omia loruja ja runoja. Runot voi myös kuvittaa, äänittää tai koota ne ryhmän runokirjaksi esimerkiksi Papunetin Papuri -työkalun avulla.
  • Monta tapaa viestiä: Tutustukaa erilaisiin tapoihin viestiä ja miettikää, miten saman viestin voisi kertoa kuvilla, äänillä, esineillä tai vaihtoehtoisesti pelkkää elekieltä käyttäen. Tutustukaa viittomakieleen ja siihen millaisia erilaisia eleitä on sekä mitä niillä viestitään. Peittäkää silmät tai korvat ja keskustelkaa, miten kokemus ympäristöstä muuttuu.
  • Tutkitaan ilmeitä: Harjoitelkaa tunnistamaan erilaisia ilmeitä. Lapset voivat näytellä ilmeitä itse, tai niitä voidaan etsiä lehdistä ja kirjoista. Lapset voivat myös ”rakentaa” ilmeitä yhdistelemällä erilaisia esim. lehdestä leikattuja kasvonosia toisiinsa. Miten ilme muuttuu, jos tilalle vaihtaa surullisen suun?
  • Satuhakkerointi: Millaiseksi tuttu satu muuttuukaan, kun hakkerit pääsevät muokkaamaan sitä uuteen uskoon? Mitäs jos Ruusunen ei olisikaan saanut pistosta rukista tai jos Tuhkimo ei olisi päässyt tanssiaisiin?

”Muistakaa, että monilukutaito on läsnä varhaiskasvatuksen arjessa. Tehdään se näkyväksi myös itselle”, rohkaisee Haapanen. 

 

 *******************************************************************************

Tiivistelmän Tiinan työstä löydät Theseuksesta Haapanen,Tiina-Annukka. (2020). Monilukutaitoa varhaiskasvattajille.  https://www.theseus.fi/handle/10024/354449

Tiina Haapasen Monilukutaitoa varhaiskasvattajille - Opas löytyy blogin Facebookin materiaalipankista

 ******************************************************************************

”Tutkitusti”- mini-blogisarjaan otetaan mukaan uusia innokkaita kirjoittajia pitkin vuotta, joten jos haluat vinkata omasta hyvästä opinnäytetyöstäsi, tutkimuksestasi, projektityöstäsi, tai muusta vastaavasta, niin laitathan blogin sähköpostiin varhaista.aikaa@blogspot.com vinkkiä, niin tiimi ottaa sinuun yhteyttä.

******************************************************************************

Blogin löydät myös:

Facebookista: Varhaista Aikaa - varhaiskasvatuksen aikaa 

Instagramista: @varhaista.aikaa

Tervetuloa seuraamaan <3

*******************************************************************************

 

Joulukalenteri 2023

Vuoden loppu kiihdyttää tapahtumilla vauhtia varhaiskasvatuksen arkeen. Halloween on löytänyt tietään varhaiskasvatukseen loka-marraskuun va...