keskiviikko 6. syyskuuta 2017

Kielten rikas maailma - osa 2Oppimisen alueiden koontilomakkeet auttavat tekemään näkymättömästä työstä näkyvää. Kirjaamalla lomakkeeseen suunnitelmia ja niiden toteutumia, jokainen osa-alue tulee varmasti huomioiduksi toimintavuoden aikana. Tehdyt havainnot ohjaavat jatkotoimenpiteitä, toiminnan arviointia ja kehittämistä.

Koontilomake : Kielten rikas maailmaa – teemana kulkuneuvot

Havainnoiminen

Oikeiden asioiden havainnoiminen ja pedagoginen näkemys helpottavat myös asiakokonaisuuden haltuunottoa kaikilla oppimisen alueilla. Helsingin kaupunki on vuosien varrella julkaissut muun muassa oppaan havainnointiin ja pedagogiseen tukeen  3-5-vuotiaille lapsille varhaiskasvatukseen.


Kielten rikkaita maailmoja voidaan tukea myös erilaisin tukimateriaalein:

S2
Suomi toisena kielenä (S2) opetukseen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa löytyy materiaalia esim. täältä.

Halinalle
Kielenkehityksen arviointiin ja harjaannuttamiseen on olemassa paljon materiaaleja saatavilla. Nokian kaupunki on 2007 lanseerannut Halinalle-kerhon (Tekijöinä Mervi Kantola, Sisko Nevala, Sanna Perenius, Pirjo Savia). Halinalle-kerho on puheen ja kielen kehityksen harjaannuttamisohjelma 3-vuotiaille.

Kettu
Kettu-materiaali on puheen ja kielentaitojen arviointimenetelmä. Siinä arvioidaan nimeämistä, kielen ymmärtämistä, toimintaohjeiden noudattamista, ääntämistä, puheen ymmärrettävyyttä, kertovaa puhetta, taivutusmuotojen hallintaa, värien ja lukumäärän hallintaa sekä lapsen käyttämien ilmaisujen pituutta. Materiaali kuvastaa 3-vuotiaan suomalaislapsen kielellisiä taitoja. Sitä käytetään materiaalina yleensä monikulttuurisille ja monikielisille lapsille kolmesta ikävuodesta alkaen, riippuen siitä millä tasolla lapsen suomenkielentaito on.

KILI
KILI (tekijät:Minna Isokoski, Leena Lindholm, Ritva Lindholm, Ritva Vepsäläinen) on pienryhmälle suunniteltu ohjelma. Se kehittää puheilmaisua, kielellisiä taitoja ja perussensomotorisia valmiuksia. Harjoitukset on kehitetty lapsille, joilla on kielen kehityksessä haasteita.

Kuvittaminen
Kuvat, eleet, tukiviittomat sekä piirtäminen tukevat puhetta. Struktuurin sanoittaminen ja kuvittaminen ovat myös yksi apukeino.


Entä arviointi? Missä ryhmä tai lapsi on menossa?
Osassa edellä mainittuja tukimateriaaleja on olemassa arviointikriteerejä. Arjessa voi pohtia, havainnoida sekä arvioida lapsien taitoja alla olevan listan pohjalta pedagogiikan kehittämiseksi. Mitä asioita lapset jo osaavat? Missä meillä on harjoiteltavaa? Mihin meidän kasvattajien pitää kiinnittää lisää huomiota?

Kielten rikas maailma ympäröi meidät
On hyvä muistaa, että lapsen halu puhua ja olla vuorovaikutuksessa vaatii turvallisen ilmapiirin. Kielellisten taitojen harjoittelu ei rajoitu omaan oppimisen alueeseensa, eikä sitä tarvitse rajata vain varhaiskasvatuksessa tapahtuvaksi. Vanhempien osallisuus tässä on hyvinkin mahdollista. Kotiin voidaan luoda lukupasseja tai kerätä tarroja lukuvarteista. Koteja voidaan osallistaa näin tukemaan lasten kielenkehitystä kotona. Joko luit blogia Facebookissa?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kommentistasi. Kaikki kommentit tarkistetaan.

Kiitos vuodesta 2021

  Kiitos kaikille blogin lukijoille vuodesta 2021. Blogin alkukeväästä saimme lukea Tutkitusti-minisarjan myötä erilaisista ilmiöistä va...