perjantai 22. syyskuuta 2017

Oppimisen alueet – Minä ja meidän yhteisömmeMinä ja meidän yhteisömme oppimisen osa-alueen tehtävä on kehittää lasten valmiuksia ymmärtää lähiyhteisön monimuotoisuutta ja harjoitella siinä toimimista. Näkökulmina osa-alueella käytetään eettistä ajattelua, katsomuskasvatusta, lähiyhteisön menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta sekä mediakasvatusta. 

Oppimisen alueiden tehtävänä on edistää lasten laaja-alaista osaamista. Minä ja meidän yhteisömme linkittyy vahvasti ajattelun ja oppimisen osa-alueeseen ihmettelyn, maailman tutkimisen, eri ilmiöiden, kysymisen ja kyseenalaistamisen, erilaisten ratkaisujen keksimisen sekä yhteisen pohdinnan kautta. Lisäksi oppimisen osa-alue linkittyy vahvasti kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun laaja-alaiseen osioon, joka korostaa vuorovaikutuksen merkitystä sekä kulttuurisesti ja katsomuksellisesti monimuotoista maailmaa. 

Laaja-alaisen osaamisen itsestä huolehtiminen ja arjen taidot näkyvät tutkiessa lähiyhteisön menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Näissä osioissa lasten kanssa voidaan pohtia mitkä ovat kestävän elämäntavan mukaisia valintoja ja onko näin aina tehty. 

Mediakasvatus linkittää oppimisen monilukutaito- ja viestintäteknologiseen laaja-alaiseen osaamiseen:  tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen edistävät lasten kasvatuksellista ja koulutuksellista tasa-arvoa. Mediakasvatuksen avulla voidaan harjoitella erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Lähiyhteisön menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta voidaan peilata myös median kautta. 

Kulttuurinen osaaminen, etiikka ja katsomuskasvatus haastavat kasvattajat osallistumisen ja vaikuttamisen laaja-alaisella osa-alueella: Arvostava kohtaaminen erilaisista elinympäristöistä tulevia lapsia ja perheitä kohtaan ei välttämättä ole itsestään selvää ja helppoa. On helppo katsoa asioita omasta kokemusmaailmasta ja peilata toisen tekemistä siihen, mutta kulttuurinen erilaisuus voi tuottaa hyvinkin ristiriitaisia asioita omaan kokemusmaailmaan. 

Keinoja toteuttaa minä ja meidän yhteisömme - oppimisen aluetta ovat muun muassa sadut, musiikki, kuvataide, leikki, draama, erilaiset mediasisällöt, vierailut, vierailijat ja lähiympäristön tapahtumat.

Blogin ja sen materiaalipankin löydät myös Facebookista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kommentistasi. Kaikki kommentit tarkistetaan.

Kiitos vuodesta 2021

  Kiitos kaikille blogin lukijoille vuodesta 2021. Blogin alkukeväästä saimme lukea Tutkitusti-minisarjan myötä erilaisista ilmiöistä va...