tiistai 3. lokakuuta 2017

Mediakasvatus
Mediakasvatus ei ole uusi asia varhaiskasvatuksessa. On silti hyvä pysähtyä miettimään, mitä on media ja mediakasvatus. Media on viestintäkanavia, medialaitteita ja mediasisältöjä. Se on pädejä ja pelejä, lehtiä, kirjoja, mainoksia, musiikkia, televisiota, internettiä ja videoita, viestinnän välineitä, viestien sisältöjä, palveluita ja sovelluksia. Median avulla viestitään, välitetään ja jaetaan asioita ihmisten välillä.

Kasvattajan mediasuhde
On hyvä miettiä, millainen mediasuhde minulla kasvattajana on. Miten itse suhtaudun mediaan ja mediakulttuuriin sekä millainen median käyttäjä olen? Miten suhtaudun lasten median käyttöön? Onko minulla itsellä huolia, pelkoja tai ennakkoluuloja mediaa kohtaan? Onko minulla riittävät valmiudet ja kiinnostus asiaan? Mediakasvattajan onnistumisen taustalla on kiinnostus, asioihin tutustuminen, toisten kannustus ja innostuminen. Kansallisen Audiovisuaalisen Instituutin (KAVI) ilmainen materiaali "Lapset ja media – kasvattajan opas” (2017) sisältää kaikille kasvattajille suunnattua perustietoa mediakasvatuksesta, johon kannattaa tutustua. 

Mediakasvatuksen tavoite ja toteutustavat
Tavoitteena varhaiskasvatuksen mediakasvatuksessa on tukea lasten toimijuutta ja antaa keinoja ilmaista itseään. Mediakasvatuksessa lasten kanssa tutustutaan eri medioihin ja pohditaan mediasisältöjen todenmukaisuutta sekä harjoitellaan kehittyvää lähde- ja mediakriittisyyttä. Lasten kanssa myös kokeillaan median tuottamista leikinomaisesti turvallisissa ympäristöissä. Vastuullista median käyttöä voidaan harjoitella esimerkiksi keskustelemalla, mitkä ovat lapsille suunnattuja ja sallittuja ohjelmia. Lasten kanssa voidaan miettiä, mitä voi kuvata ja missä asioita voi julkaista ja miksi. Näiden keskustelujen kautta voidaa lähestyä myös tekijänoikeuksia ja yksityisyyden suojaa: Median käyttö vaatii vastuullisuutta omasta ja muiden hyvinvoinnista.

Media jokapäiväisessä arjessa
Kasvattajien on hyvä havaita, että media näkyy jokapäiväisessä varhaiskasvatuksessa muun muassa lasten vaatteissa, leluissa, leikeissä ja puheissa. Suurimmalle osalle lapsia medialla on iso merkitys heidän elämässään. Lasten leikeissä seikkailevat lasten mediakulttuurista tutut hahmot ja leikit saavat vaikutteita siitä kulttuurista, jossa lapset kasvavat. Leikeissä esiintyvät mediasisällöt siirtyy vertaissuhteissa nopeasti eteenpäin. Olemalla selvillä lasten kulttuurista ja lapsille suunnatusta mediasta on helpompaa ymmärtää lasten leikkejä. Lasten mielenkiinnon kohteita mediassa esiintyviin teemoihin tai hahmoihin voidaan käsitellä lasten kanssa esimerkiksi liikunnallisissa leikeissä, piirtämällä tai draaman keinoin.

Mediakasvatus arjessa
Arjen varhaiskasvatuksessa mediaa voidaan tuottaa monipuolisesti. Lapsia voidaan saduttaa. Lasten kanssa voidaan kuvata tai videoida ja muokata otettuja otoksia yhdessä. Ryhmän oman lehden tai animaation tekeminen voi innostaa lapsia. Lasten kanssa voidaan pohtia tuotosten yhteydessä myös tunteita. Voidaan sopia, että kuvataan lapselle kivoin paikka ja jos uskallusta riittää, niin pelottavin paikka. Lasten tekemät äänitteet ovat myös kokeilemisen arvoisia.
Lasten mediakokemuksista keskustelu on tärkeää. Mitkä asiat ovat lapsille nyt tärkeitä? Ovatko ne median tuotteita? Millaisia kokemuksia ja tuntemuksia esimerkiksi lastenohjelmat herättävät. Mikä on lasten suosikki ohjelma? Mistä ohjelmasta joku lapsi ei pidä ja miksi? 
Lasten kanssa voidaan pohtia mitkä mediasisällöt ovat heille turvallisia ja sopivia ja miksi ja miksi aikuiset joskus rajoittavat lasten mediakäyttäytymistä. 
Mediaa voidaan tutkia esimerkiksi sanomalehtien ja sarjakuvien avulla. Miten esimerkiksi sarjakuvissa ilmaistaan puhetta tai tunteita? 
Internetistä ja kirjoista voidaan hakea tietoa yhdessä. Kirjastoissa käyminen opettaa lapsia monipuolisen median käyttöön ja muistuttaa että tietoa löytyy muualtakin kuin netistä. Mediakasvatuksen avulla voidaan harjoitella arkista tiedonhakua. Yhdessä voidaan etsiä tietoa säästä, eläimistä, lapsia kiinnostavista asioista.  
Median avulla voidaan tutustua erilaisiin oppimispeleihin ja -sovelluksiin. Voidaan myös suunnitella omia pelejä ja harjoitella koodaamista. 
Lasten kanssa voidaan leikkiä ja tehdä omia esityksiä esimerkiksi toteutetaan leikkiuutiset televisiossa. Leikkitelevisioon voidaan tehdä omia mainoksia ja näyttää itse tehtyä elokuvaa.


Hyvä kiertämään
Mediakasvatus ei ole kaikille kasvattajille yhtä helppoa. Omat hyvät käytännöt tai hyviksi koetut sovellukset ja niiden käytössä opastaminen lisäävät kasvattajien mediaosaamista. Myös lapset saattavat osata auttaa teknisissä asioissa aikuisia. 


Linkkejä lisämateriaaleihin:

Digitaalinen media varhaisvuosien opetuksessa ja oppimisessa 

 
 
Tukea mediakasvatukseen  varhaiskasvatuksessa. Mediakasvatus. fi 

Opinkirjo: Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa 

MLL: Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa

Mediakasvatus kuuluu kuvaan varhaiskasvatuksessa. Kokemusten jakamista ja toimintamalleja varhaisen mediakasvatuksen yhteiseen kehittämiseen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraamalla blogia Facebookissa ja liittymällä materiaalipankkiin saat aina ajantasaista tietoa uusimmista kirjoituksista ja lisäyksistä. 

2 kommenttia:

  1. Meillä ei ole talossa yhtään tablettia. Onko olemassa tahoja tai projekteja, mistä saisi eskareille tabletin ? Lapset ovat kovin eriarvoisessa asemassa jo käytettävän välineistön suhteen ... miten muilla ?

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. Opetushallituksen projektirahoituksia erilaisiin hankkeisiin voi hakea. Toki vaatii omakustanteisuutta ja projektihankehakemusta. Joskus vuosia sitten IBM tuki päiväkoteja Kidsmart-tietokoneilla, mutta tämä hanke lienee loppunut.

      Poista

Kiitos kommentistasi. Kaikki kommentit tarkistetaan.

Kiitos vuodesta 2021

  Kiitos kaikille blogin lukijoille vuodesta 2021. Blogin alkukeväästä saimme lukea Tutkitusti-minisarjan myötä erilaisista ilmiöistä va...