maanantai 16. lokakuuta 2017

Ympäristökasvatus

Ympäristökasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta ja vastuullista toimimista ympäristössä sekä ohjata heitä kohti kestävää elämäntapaa. Oppimisen kohteena ja oppimisympäristöinä toimivat lähiluonto ja rakennettu ympäristö. Oppimista tapahtuu ympäristössä ja ympäristöstä ja tarkoituksena on oppia toimimaan ympäristön puolesta.


Retkeily sekä ympäristön tutkiminen 

Retkeilyä ja ympäristön tutkimista on yksinkertaisinta toteuttaa sopimalla ryhmälle oma retkipäivä. Joskus retkipäivän voi toteuttaa myös yksikön sisällä, jolloin ympäristö antaa jotain toisenlaista tutkittavaa. Retkeillä voi myös tutussa pihapiirissä. Aina ei tarvitse lähteä pitkälle retkelle, vaikka oma retkipaikka onkin varmasti lapsille mieluisa. 

Retkillä voidaan tutkia luontoa, leikkiä, kuunnella hiljaisuutta. Retkistä voidaan tehdä aarrematkoja, joihin tehdään omat aarrekartat, joiden mukaan aarteita lähdetään etsimään. Kaikkea ei tarvitse kerätä itselle mukaan, vaan aarteista voidaan ottaa vain kuvia.

Luontoleikit ovat mukava lisä luonnossa retkeilyyn. Luontoleikkejä löytää muun muassa täältä. Vinkkejä mitä kaikkea luontoretkillä voi tehdä löytyy muun muassa materiaalista "Luonto kutsuu seikkailuun!  Tekemistä luontoretkelle".

Jos itselleen haluaa lisää luontokoulutusta, niin Suomen Ladun koordinoimaan Metsämörri-toimintaan kannattaa tutustua.


Luonnon ilmiöiden havainnointi

Luonto tarjoaa paljon erilaisia ilmiöitä ihmeteltäväksi, joten lasten havainnointi ja kuunteleminen nousevat arvokkaiksi vihjeiden antajiksi siitä, mikä lapsia kiinnostaa ja kiehtoo. Eri vuodenajat ja eri aistein havainnoiminen tekevät ilmiöistä kiehtovia. Eri ilmiöistä keskustellaan ja niitä tutkitaan. Sääilmiöt kuten ukkonen ja sateenkaari tarjoavat paljon materiaalia kasvattajien ja lasten tutkimiseen. Ukkosen ääntä voidaan tehdä keholla. Sateenkaaren värejä voidaan tutkia monin tavoin. Veden eri olomuodot antavat paljon eri vaihtoehtoja tutkimiselle. Luonnon valokuvaaminen esimerkiksi retkillä voi puolestaan havainnollistaa lapsille, mitä kaikkia muutoksia luonnossa tapahtuu kaiken aikaa.


Ympäristöön liittyvät käsitteet

Lasten kanssa opetellaan ympäristöön liittyvien käsitteiden käyttöä. Luonnossa liikkumiseen liittyy muun muassa käsitteet jokamiehenoikeus tai rauhoitettu kasvi, joita on syytä avata lasten kanssa. Käsitteitä voidaan käsitellä aina, kun niitä lapset tai kasvattajat nostavat esille. Satu- ja tietokirjat tarjoavat paljon materiaalia käsitteiden käsittelyyn. 

Tarina ”Ympäristösalaisuuksia” on Tarina Tomista, joka pääty kaatopaikalle kuulemaan tärkeitä salaisuuksia yhdessä ystävänsä Lilli-ketun kanssa. Kirjanen on suunniteltu kasvatuksellisesti herättämään 6–10-vuotiaiden lasten kiinnostus ympäristökysymyksiin, mutta kirjasta voi käyttää nuorempienkin kanssa, jos aihe nousee lapsista.


Eri kasvi- ja eläinlajien tunnistaminen

Lasten kanssa harjoitellaan tunnistamaan eri kasvi- ja eläinlajeja ja opetellaan etsimään tietoa niistä yhdessä. Luonnossa liikkuminen ja kasvien ja eläinten havainnoiminen on luonnollinen tapa harjoitella tunnistamaan eri lajeja. Myös piirtämällä, lukemalla ja katsomalla kuvia voidaan opetella tunnistamaan eri lajistoa. Luontoliitto tarjoaa monenlaisia materiaaleja muun muassa lasten suurpeto opas  ja kevätseuranta. Jalanjäljet ovat myös yksi lapsia kiehtova tapa tutkia ympäristöä ja siinä liikkuvia eläimiä. Lähimetsään voidaan tehdä erilaisia tutkimus- ja löytämistehtäviä. Luonnossa voi olla esineitä ja asioita, jotka sinne eivät kuulu. Löytävätkö lapset ne?


Luonnon kunnioittaminen ja tiedon hakeminen

Lapsia ohjataan kunnioittamaan luontoa, sen kasveja ja eläimiä. Lasten kanssa keskustellaan, miksi luonnossa pitää liikkua ja toimia tietyllä tapaa. Lasten kanssa opetellaan etsimään tietoa lasta kiinnostavista asioista. Tietoa voidaan etsiä kirjoista, kirjastosta, kotoa huoltajien kanssa tai internetistä yhdessä kasvattajan ja toisten lasten kanssa. Aikuisten arvomaailma tulee myös näissä keskusteluissa ja tiedon haussa esille ja arvojen merkitystä ympäristökasvatuksessakaan ei voi ohittaa.


Kestävä elämäntapa

Lasten kanssa harjoitellaan kestävään elämäntapaan kasvamista ja opetellaan siinä tarvittavien taitoja. Retkillä ei roskata. Roskat kuuluvat roskikseen ja ne lajitellaan. Lasten kanssa voidaan pohtia, mitä kaikkea tarvitaan ja onko meillä kaikilla jotain tarpeetonta tavaraan. Mitä tarpeettomille tavaroille voi tehdä? Lasten kanssa voidaan vierailla kirpputorilla tai kierrätyskeskuksessa tai järjestää oma tavaranvaihtotori. Tarkoitetaanko säästäväisyydellä vain sitä, että käydään kirpputorilla, vai mitä muuta voidaan säästää? Miten toimitaan vastuullisesti ruokailussa? Miten energiaa voidaan säästää? Entä vähentää jätteitä? Voiko kaiken kierrättää? Mitä tavaroita korjataan? Mitä asioita voi käyttää uudestaan? 

Heli Konivuoren ”Vihreää draamaa lelumaassa" tarjoaa draamaharjoituksia ja leikkejä ympäristökasvatukseen. Eko-Elmeri materiaali on puolestaan jäteneuvontaan tarkoitettu oppimateriaalikokonaisuus, josta löytyy aiheeseen leikkejä, lauluja, runoja. Kestävä kehityksen ohjelmaan ”Vihreä lippu” kannattaa myös tutustua  ja ulkona oppimisen, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan materiaalipankkiin Mappaan. Materiaaleja:
Ympäristökasvatuksen vinkkirepusta löytää erilaisia materiaaleja toteutuksen tueksi.

LUMA-keskus Suomi -verkoston aineistoihin kannattaa myös tutustua.

Kirjoista tutustumisen arvoisia ovat ainakin:
Suomi-Vihonen, Kiiveri, Vaajakallio: Majan salaisuudet. Luonnontutkijan väijykirja. Lasten keskus 2011
Pitkäranta: Lasten oma metsäkirja. Karisto 2017
Kuisma, Nevakivi: Lapsen oma luontoretki. Seikkailuja mökkimaisemissa. Minerva Kustannus Oy 2014. Seuraamalla blogia Facebookissa ja liittymällä materiaalipankkiin saat aina ajantasaista tietoa uusimmista kirjoituksista ja materiaalilisäyksistä.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kommentistasi. Kaikki kommentit tarkistetaan.

Kiitos vuodesta 2021

  Kiitos kaikille blogin lukijoille vuodesta 2021. Blogin alkukeväästä saimme lukea Tutkitusti-minisarjan myötä erilaisista ilmiöistä va...