sunnuntai 22. lokakuuta 2017

Oppimisen alueet – Kasvan, liikun ja kehityn
”Kasvan, liikun, kehityn” -oppimisen alue koostuu liikkumisesta, ruokakasvatuksesta sekä terveydestä ja turvallisuudesta. Tämä oppimisen alue tukee erityisesti itsestä huolehtimiseen ja arjen taitoihin liittyvää laaja-alaista osaamista.
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on yhdessä huoltajien kanssa luoda pohjaa lasten terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle sekä fyysistä aktiivisuutta edistävälle elämäntavalle: lapsia innostetaan liikkumaan myös vapaa-ajalla erilaisissa tiloissa ja ulkona erilaisissa olosuhteissa.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Liikkuminen

Liikkumista toteutetaan monipuolisesti päivittäin. Liikkuminen on säännöllistä, lapsilähtöistä, monipuolista ja tavoitteellista. Se on sekä ohjattua että omaehtoista ja sitä toteutetaan eri ympäristöissä niin sisällä kuin ulkona. Erilaiseen ulkoiluun ja liikunnallisiin leikkeihin kannustetaan kaikkina vuodenaikoina ja liikuntavälineet kuuluu olla lasten käytettävissä omaehtoisen liikunnan ja leikin aikana. Tavoitteena on innostaa lapsia liikkumaan monipuolisesti sekä kokemaan liikunnan iloa. Varhaiskasvatuksen liikunnan sisältöalueiksi nousevat lasten kehontuntemus ja –hallinta, tasapainotaidot, liikkumistaidot ja välineenkäsittelytaidot. Motoristen taitojen suunnitelmallinen havainnointi on tärkeää, jotta saadaan tietoa lapsen kokonaisvaltaisesta kehityksestä ja motorisesta oppimisesta.

osa-alueet:

 •  Kehontuntemus ja –hallinta
 • Tasapainotaidot
 • Liikkumistaidot
 • Välineenkäsittelytaidot

tavoite:

 • innostaa lapsia liikkumaan monipuolisesti sekä kokemaan liikunnan iloa

tehtävä:

 • kehittää lasten kehontuntemusta ja -hallintaa sekä motorisia perustaitoja, kuten tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja

toteutus:

 • liikunta on säännöllistä, ja lapsilähtöistä, monipuolista ja tavoitteellista
 • ohjattua & omaehtoista liikuntaa sekä sisällä että ulkona
 • päivittäistä luontevaa toimintaa
 • kannustetaan ulkoiluun ja liikunnallisiin leikkeihin kaikkina vuodenaikoina
 • erilaista ja eritasoista kuormittavuudeltaan, erilaista kestoltaan intensiteetiltään ja nopeudeltaan
 • esim. leikkiminen, retkeily, ohjatut liikuntatuokiot
 • innostetaan lapsia liikkumaan myös vapaa-ajalla erilaisissa tiloissa ja ulkona erilaisissa olosuhteissa
 • hyödynnetään eri aisteja sekä erilaisista materiaaleista valmistettuja, liikkumaan innostavia välineitä
 • toteutetaan yksin, pareittain, ryhmässä
 • liikuntaleikit, kuten perinteiset pihaleikit, satu- tai musiikkiliikunta
 • Eri vuodenajoille tyypilliset tavat ulkoilla
 • päivän rakenne, sisä- ja ulkoympäristö sekä toiminnan sisällöt pitää suunnitella siten, että lapset voivat monipuolisesti nauttia liikkumisesta eri tilanteissa
 • Liikuntavälineiden tulee olla lasten käytettävissä
 • liikuntavälineiden pitää olla turvallisia

havainnointi:

 • motoristen taitojen suunnitelmallinen havainnointi on tärkeää

------------------------------------------------------------------------------------------

Ruokakasvatus

Ruokakasvatuksen tarkoituksena on edistää myönteistä suhtautumista ruokaan ja syömiseen sekä tukea monipuolisia ja terveellisiä ruokatottumuksia. Ruokailussa harjoitellaan omatoimisuutta, monipuolista ja riittävää syömistä. Ruokailua toteutetaan kiireettömässä ilmapiirissä. Lasten kanssa opetellaan ruokarauhaa, hyviä pöytätapoja sekä yhdessä syömisen kulttuuria. Eri aistien avulla ja tutkimalla tutustutaan ruokiin, niiden alkuperään, ulkonäköön, koostumukseen ja makuominaisuuksiin. Lasten kanssa keskustellaan, lauletaan, kerrotaan tarinoita ruuasta. Näin lasten ruokasanasto pääsee kehittymään. 

tavoite:

 • edistää myönteistä suhtautumista ruokaan ja syömiseen
 • tukea monipuolisia ja terveellisiä ruokatottumuksia

toteutus:

 • ohjataan omatoimiseen ruokailuun ja monipuoliseen, riittävään syömiseen
 • kiireetön ilmapiiri
 • opetellaan ruokarauhaa, hyviä pöytätapoja sekä yhdessä syömisen kulttuuria
 • eri aistien avulla ja tutkimalla tutustutaan ruokiin, niiden alkuperään, ulkonäköön, koostumukseen ja makuominaisuuksiin
 • ruuasta keskustellaan, lauletaan, kerrotaan tarinoita -> ruokasanasto kehittyy

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Terveys ja turvallisuus

Terveys ja turvallisuus sisällön tarkoituksena tukea lasten turvallisuuden tunnetta, antaa valmiuksia pyytää ja hakea apua sekä toimia turvallisesti erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Lasten kanssa pohditaan ja opetellaan erilaisia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita päivittäisissä tilanteissa. Lasten kanssa keskustellaan liikkumisen, levon ja hyvien ihmissuhteiden merkityksestä hyvinvoinnille ja terveydelle. Lasten valmiuksia pitää huolta terveydestään sekä henkilökohtaisesta hygieniastaan tuetaan päivittäin. Lisäksi lasten kanssa harjoitellaan lähiliikenteessä liikkumista ja turvalliseen liikkumiseen liittyviä sääntöjä ja tapoja.

tavoite:

 • tukea lasten turvallisuuden tunnetta
 • antaa valmiuksia pyytää ja hakea apua sekä toimia turvallisesti erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.

toteutus:

 • pohditaan terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita
 • tuetaan lasten valmiuksia pitää huolta terveydestään sekä henkilökohtaisesta hygieniastaan
 • keskustellaan liikkumisen, levon ja hyvien ihmissuhteiden merkityksestä hyvinvoinnille ja terveydelle
 • opetellaan turvallisuuteen liittyviä asioita päivittäisissä tilanteissa esim. pukeutumis- ruokailu-, leikki- sekä ulkoilutilanteissa
 • harjoitellaan lähiliikenteessä liikkumista ja turvalliseen liikkumiseen liittyviä sääntöjä ja tapoja


Seuraamalla blogia Facebookissa ja liittymällä materiaalipankkiin saat aina ajantasaista tietoa uusimmista kirjoituksista ja materiaalilisäyksistä.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kommentistasi. Kaikki kommentit tarkistetaan.

Kiitos vuodesta 2021

  Kiitos kaikille blogin lukijoille vuodesta 2021. Blogin alkukeväästä saimme lukea Tutkitusti-minisarjan myötä erilaisista ilmiöistä va...