lauantai 5. elokuuta 2017

Varhaiskasvatusjargoniaa
Varhaiskasvatukseen kuuluu oma ammattisanasto, joka ei välttämättä aina aukene ilman selityksiä vanhemmille. Vasu, Lene, Päikky, Wilma, Helmi, Tenavanetti, Muksunetti, Veo…Termejä on moneen lähtöön, joten avataan jotakin niistä tähän.Vasu = Varhaiskasvatussuunnitelma. Käsite viittaa käyttöyhteydestään riippuen valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan, yksikön varhaiskasvatussuunnitelmaan tai lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Valtakunnallinen varhaiskasvatuksen suunnitelma on normi, eli velvoittaa kaikkia varhaiskasvatusyksiköitä noudattamaan sitä 1.8.2017 alkaen. Paikalliset, yksikkökohtaiset ja lapsikohtaiset suunnitelmat täsmentävät ja tuovat oman lisänsä valtakunnalliseen vasuun. Valtakunnallisen vasun löytää täältä: http://www.oph.fi/download/179349_varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2016.pdf
 
Lääkehoitosuunnitelma = varhaiskasvatuksessa lääkittävälle lapselle laaditaan aina lääkehoitosuunnitelma. Siihen kirjataan lääkkeenantoon liittyvät asiat. Pääsääntöisesti varhaiskasvatuksessa pyritään siihen, että lääkkeet annetaan lapselle kotona. Mikäli lääkettä on annettava varhaiskasvatuksen aikana, se on oltava lääkärin kyseiselle lapselle määräämä lääke ja vanhempien pitää laatia yhdessä henkilökunnan kanssa lääkehoitosuunnitelma. 1.8.2017 alkaen myös vasu veloittaa lääkehoitosuunnitelman laatimisen.

Lene = Leikki-ikäisen lapsen neurologinen arvio. Osa varhaiskasvatusyksiköistä tekee Lene-arvioita 3-6-vuotiaille yhteistyössä neuvolan kanssa. Lenen tavoitteena on löytää mahdollisimman varhain sellaiset kehitykselliset ongelmat, jotka voivat ennakoida oppimisvaikeuksia kouluiässä. Lenen lisäksi tai sen sijaan voidaan tehdä 3,4 ja 5-vuotiaille erilaisia kehityksen arvioita yhteistyössä neuvolan kanssa. 

Kehu = 5-vuotiaan kasvun ja kehityksen arviointimenetelmä, jota joissain yksiköissä tehdään lapsille.

Hali = 3-vuotiaan kasvun ja kehityksen arviointimenetelmä, jota joissain yksiköissä tehdään lapsille.

SDQ = Vahvuudet ja vaikeudet –kysely, jonka avulla kerätään tietoa 4-vuotiaan lapsen psyykkisestä voinnista. Näitä tehdään joissain yksiköissä 4-vuotiaan muiden arviointimenetelmien lisäksi tai tueksi ja yhteistyössä neuvolan kanssa.

Kettu-testi= 3-vuotiaiden puheen ja kielenkehityksen arviointimenetelmä, joka on suunniteltu sekä päiväkotien, lastenneuvoloiden että puheterapeuttien tarpeisiin.

Päikky = Päikky-palvelu/sovellus. Tämän ohjelman kautta vanhemmat voivat, osassa pitää, ilmoittaa lapsen hoitoajat ja poissaolot. Ohjelman kautta on mahdollista lähettää viestejä varhaiskasvatuspaikan ja vanhempien välillä. 

NFC-tunniste = Päikky-sovellukseen liittyvä, vanhempien käytössä oleva avaimenperän mallinen yksilötunniste, jolla voidaan kirjata lapsi saapuneeksi tai lähteväksi päiväkodista

Wilma, Helmi, Tenavanetti, Muksunetti yms = ovat sovelluksia, joiden avulla varhaiskasvatusyksiköt viestivät perheiden kanssa. Osa sovelluksista sisältää kuvien katselumahdollisuuden ja kehityksen seuraamisen erilaisten ”kasvunkansioiden” avulla. 

Kasvunkansio = on eräänlainen lapsen portfolio. Sen muodot voivat olla erilaisia. Sinne voidaan kerätä valokuvia, lapsen töitä ja muuta lapsen oppimista, kasvua ja kehitystä kuvaavaa materiaalia. 

Veo = varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joka toimii yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Hän auttaa ja opastaa tarvittaessa henkilökuntaa ja vanhempia arjen kasvatustyössä. Veo-käytännöt voivat olla erilaisia eri yksiköissä. Veo voi osallistua muun muassa lapsen vasu ja esiopetuskeskusteluihin sekä siirtopalavereihin. Veoista on käytetty vuosien varrella erilaisia lyhenteitä, riippuen heidän toimenkuvastaan kuten elto (erityislastentarhanopettaja), kelto (kiertäväerityislastentarhanopettaja) tai relto (resurssierityislastentarhanopettaja). 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kommentistasi. Kaikki kommentit tarkistetaan.

Kiitos vuodesta 2021

  Kiitos kaikille blogin lukijoille vuodesta 2021. Blogin alkukeväästä saimme lukea Tutkitusti-minisarjan myötä erilaisista ilmiöistä va...