tiistai 31. joulukuuta 2019

Kiitos vuodesta 2019 - be SMART on 2020


Vuosi 2019 lähestyy loppuaan ja on aika kiittää sen annista.

Kiitos jokaiselle blogia lukeneelle ja sen ajatuksia eteenpäin jakaneille. Kiitos niistä kannustavista palautteista, joita olemme saaneet. Kiitos jokaiselle varhaiskasvatuksen ammattilaiselle, teille, jotka teette työtä sen eteen, että suomalainen varhaiskasvatus olisi laadukasta ja jokaisen lapsen kohtavaa. Kiitos varhaiskasvatuksen johtajille ja hallinnon työntekijöille, teille jotka teette työtä se eteen, että työntekijöillä ja lapsilla olisi hyvät ja laadukkaat olot varhaiskasvatuksessa. Se ei ole aina helppoa ja sitä on helpompi kritisoida kuin kiittää. Kiitos, että jaksatte tehdä arvokasta, välillä kovinkin raskasta työtä!

Vuosikatsaukseen kuuluu katsoa menneseen. Sanotaan, että jos ei tunne historiaa, ei voi kehittää uutta. Toisaalta reflektointi eli oman toiminnan tarkastelu pitäisi kuulua jokaisen ammattilaisen automaattiseen toimintaan. Näin ei ehkä ihan vielä ole, mutta sitä kohti mennään, opetellaan reflektoimaan, opetellaan arvioimaan ei arvottamaan ja sen kautta kehittymään. Varhaiskasvatuksen työn pitää olla tavoitteellista. Tavoitteiden asettaminen riittävän konkreettiseksi vaativan, normittavan asiakirjan, Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta, ei ole helppoa. Siinä meillä riittä opeteltavaa: miten asetetaan älykkäitä (SMART) tavoitteita. Tavoitteiden asetteluun siis älykäs vinkki:

S=spesific = aseta tarkka tavoite
M= measurable = aseta mitattavissa oleva tavoite
A= attainable = aseta saavutettavissa oleva tavoite
R = relevant = aseta olennainen tavoite
T= time based = aseta ajallisesti rajattu tavoite

Tavoitteiden asettamisessa pitää pysähtyä ja miettiä, mikä on olennaista omassa työssä ja valita vain 1-3 konkreettista tavoitetta, jota lähtee tavoittelemaan. Kun tavoite tai tavoitteet on saavutettu, on aika miettiä uusia tavoitteita. Kaikkea ei voi saavuttaa heti ja kerralla.

Vuoden aikana blogissa on pohdittu ja annetu monenlaisia vinkkejä. Vuodelle 2020 toivomme, että jonkin niistä on noussut oman työn kehittämisessä tärkeäksi. Yksi näistä nostoista vuoden aikana oli  varhaiskasvatuksen näkeminen asiakaspalveluna. Asiakaskeskeinen johtaminen on nostamassa päätään ylös ja varhaiskasvatussuunnitelman tarkka lukeminen löytää asiakaskeskeisyyttä myös sieltä osallisuuden korostamisen muodossa. Varhaiskasvatuksen laatu puhututti myös Karvin laadun arvioinnin raportin myötä. Myös laadun arviointia on pohdittu pitkin vuotta varmasti monessa yksikössä Karvin laadun indikaattorien kautta. Tiimi-työskentely ja työhyvinvointi löytyi monesta kirjoituksesta vuoden varrella.

Varhaista Aikaa - blogin tiimin vinkki tulevalle vuodelle kuitenkin lienee kaikkien hyvien jo annettujen vinkkien lisäksi on se, että 
* muutoksen salaisuus on keskittyä rakentamaan uutta, ei murehtia vanhaa*Oikein hyvää alkavaa vuotta 2020
 kaikille varhaiskasvatuksen tähti-tekijöille.

 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kommentistasi. Kaikki kommentit tarkistetaan.

Työstä on lupa nauttia – Työuupumus osa 2

 ”Työstä on lupa nauttia” on miniblogi - sarjaa. Sarjassa tarkastellaan työhyvinvointia ja siihen liittyviä asioita varhaiskasvatuksessa. ...