tiistai 2. maaliskuuta 2021

Tutkitusti - Päiväkodin johtajien työhyvinvointi Koronakevään 2020 aikana

 

Tervetuloa lukemaan ”Tutkitusti” – miniblogi - sarjaa. Sarjassa esitellään varhaiskasvatuksen ammattilaisten erilaisia töitä ja tutkimuksia.

Oaj uutisoi joulukuussa 2020 päiväkotien johtajien, rehtoreiden ja esimiesten joutuneen koville kannatellessaan työ- ja opetusyhteisöjä rankan korona syksyn aikana. Kasvatustieteen maisteri Sofia Sahlberg tutki kasvatustieteen pro gradussaan päiväkodin johtajien työhyvinvointia koronakeväällä 2020. Tutkimuksessa selvitettiin yksilöhaastatteluin päiväkodin johtajien kokemuksia työhyvinvoinnista ja siihen liittyvistä motivaatio- sekä stressitekijöitä työn vaatimukset-työn voimavarat- (TV-TV) mallin avulla (Bakker & Demerouti & Nachreiner & Schaufeli 2001; Hakanen 2004; Sahlberg 2020).

 

 Miltä kuormitus ja tilanne tutkimuksen mukaan näytti?

Virus, Covid, Science, Covid19

Tutkimustulosten mukaan päiväkotien johtajat kokivat koronan mukana tuoman epävarmuuden vaikuttavan työhyvinvointiinsa, mutta toisaalta se toi mukanaan positiivisia vaikutuksia, kuten kiireen vähenemistä. Merkittävimmiksi stressitekijöiksi tutkimuksessa nousivat resurssien puute, kollegiaalisen tuen vähyys, palautteen niukkuus sekä tavoitteiden epämääräisyys. Merkittäväksi motivaatiotekijöiksi tutkittavien puheessa mainittiin sosiaalinen ulottuvuus, työyhteisö ja hyvä ilmapiiri, sekä tuen saanti esimieheltä ja kollegoilta. Muiksi motivaatiotekijöiksi nousivat riittävät resurssit, lapsilähtöisyyden ajatus, sekä riittävä ja oikein kohdistettu palaute esimieheltä.

Tutkimustulosten mukaan tutkittavat kokivat työhyvinvointinsa pääosin hyvänä. Kehitettäväksi tutkimuksessa nousee palautteen saaminen. Tutkittavina olleet päiväkodin johtajat toivat esille, että saivat verrattain vähän palautetta: positiivista tai negatiivista esimiehiltään. Tutkittavat toivoivatkin rakentavaa palautteen antoa oman työn kehittämiseksi enemmän.

Sahlbergin tutkimuksen pohjalta työhyvinvointia tukeviin asioihin, joihin arjessa voitaisiin vaikuttaa päiväkotien johtajien omalla tekemisellä ovat tavoitteiden kirkastaminen työyhteisöissä ja omien esimiesten kanssa. Lisäksi kollegiaalisten rakenteiden tarkastelu yhteisesti organisaatioissa voisi tukea monipuolisen palautteen saamista työstä. Koronapandemian pitkittyminen vaikuttaneet varmasti varhaiskasvatuksenkin johtamiseen, joten jatkotutkimuksille aiheesta on tilausta. 

Tämän päivän heikentyneessä pandemia-tilanteessa on hyvä pohtia, miten työhyvinvointiin panostetaan yksiköissä yhdessä työyhteisönä organisaation korkeimmista varhaiskasvatuksen rooleista kentän ammattilaisiin.

 

Lähteet:

Eronen, M. 2020. Opetusalan henkilöstö on työuupumuksen partaalla. Oaj. 17.12.2020. https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2020/opetusalan-henkilosto-on-tyouupumuksen-partaalla/

Sahlberg. S. 2020. Päiväkodin johtajien työhyvinvointi Koronakevään 2020 aikana. Pro gradu. Tampereen yliopisto.

 

******************************************************************************

Blogin löydät sekä Facebookista - 

Varhaista Aikaa - Varhaiskasvatuksen aikaa (sivusto sekä materiaalipankki) 

että Instagramista @varhaista.aikaa

- Tervetuloa seuraamaan-

******************************************************************************

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kommentistasi. Kaikki kommentit tarkistetaan.

Hyvinvoinnin aakkoset: A - arvosta itseäsi

Päätimme vuoden 2022 tekstiin hyvinvoinnin aakkosista , jossa aakkosten ensimmäiseksi valittiin A – arvosta itseäsi. Mitä arvostus ja itsear...