perjantai 16. elokuuta 2019

Tiimijohtajuus
Varhaiskasvatuksessa työtä tehdään pääsääntöisesti tiimeissä. Tiimit toimivat sosiaalisesti ja tiimin työ on riippuvainen sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Sosiaalisen luonteensa vuoksi tiimit tarvitsevat myös johtamista. Johtajuus on tiimityön ydin ja tiimi tarvitsee johtajaa toimiakseen. 

Varhaiskasvatuksessa tiimin johtajuus on kaksinaista. Tiimin sisällä pitää olla johtajuutta, mutta tiimi on alisteinen myös oman yksikön johtajuuteen sekä organisaation johtajuuteen. Johtaminen on ilmiö, jossa johtajuus on sidoksissa toisiin yksilöihin: johdettavaksi tulemiseen pitää suostua. Johtaminen vaatii sitä, että toinen osapuoli suostuu johdettavaksi. Tiimin sisäinen johtajuus voikin olla annettua tai otettua. Se voi olla tehtävään kuluvaa tai ryhmän yksilölle antamaa tai yksilön ottamaa valtaa. On hyvä pysähtyä miettimään, kenellä johtamiseen liittyvää valtaa omassa työyhteisössä on ja miksi. Johtamiseen sisältyy aina valtaa, joten ei ole aivan sama, miten johdetaan. Varhaiskasvatuksen tavoitteellisuuden näkökulmasta ei myöskään ole aivan sama kuka johtaa.

Tiimin johtaja, varhaiskasvatuksen ideologisella tasolla, on varhaiskasvatuksen opettaja, jolla on pedagoginen vastuu. Mitä tiimin johtaminen varhaiskasvatuksessa sitten tarkoittaa? Mitä tiimin johtamiseen kuuluu? Aihetta voidaan lähestyä hyvän johtamisen ja perustarpeiden tyydyttymisen kautta. Perustarpeiden pohjalta katsottuna ihmiset haluavat tulla kuulluiksi ja kokea kuuluvansa yhteisöön. Ihmiset haluavat tulla myös kohdelluksi oikeudenmukaisesti. Näistä koostuu myös usein hyvän johtajuuden kriteerit: koen, että minua kohdellaan oikeudenmukaisesti, saan vaikuttaa, koen kuuluvani ryhmään ja että minua arvostetaan. Pelkkä oikeudenmukainen kohtelu tai ryhmään kuuluminen ei kuitenkaan vielä vie työtä eteenpäin vaan tarvitaan myös kriteereitä työ tekemiseen. ”Hyvä tyyppi” voi olla ”hyvä tyyppi”, mutta ammatillisessa työssä tarvitaan ammatillista osaamista ja tavoitteellista ammatillista toimintaa.

Tiimin työ on tehokasta, kun työ on odotusten mukaisessa linjassa, annetuissa rajoissa ja se saavuttaa asetetut tavoitteet. Varhaiskasvatuksessa tämä konkretisoituu varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisessa toiminnassa. Varhaiskasvatuksessa tiimin johtamiselta vaaditaan työn johtamista, jossa pitää ottaa huomioon, että tiimin jäsenten vuorovaikutus on olennaista. Tiimin johtaja onkin sosiaalisten ongelmien ratkoja, hänen tehtävänsä on rakentaa ja ylläpitää tiimiä toimivana yksikkönä. Hänen tehtävänsä on valmentaa, tukea, tarvittaessa vaikuttaa suoraan siihen, että tiimin prosessit toimivat oikein ja tiimi tekee ydintehtäväänsä. Tiimin vetäjälle kuuluu vuorovaikutuksen mahdollistaminen tiimissä ja oppimisprosessien luominen sekä tukeminen. Tiimin vetäjän tehtävänä on motivoida tiimiä ja auttaa reflektoimaan sen toimintaa. Tiimin vetäjän tehtävä on saada tiimi reflektoimaan omaa toimintaansa ja opetella kohtaamaan myös vaikeita asioita. Tässä avoin vuorovaikutus ja oman toiminnan reflektointi ovat avain asemassa.

Tiimin johtajan tehtävä on laittaa tiimi ajattelemaan. Tiimin vetäjän tehtävänä on saada tiimi ymmärtämään, miksi, miten ja mitä tiimissä tehdään: mikä on tiimin perustehtävä ja miksi ja miten sitä tehdään. Tiimin johtajan tehtävän on valmentaa muita, antaa struktuurit ja pitää fokus työn tarkoituksellisessa ja tavoitteellisessa tekemisessä. Tehokas tiimi uskaltaa keskustella työstään ja keskustelun kautta tiedostaa asiakkaansa, olemassa olevat resurssit, ulkoiset odotukset sekä osaa linkittää työnsä osaksi laajempaan kokonaisuutta. Tehokas tiimi osaa rakentaa yhteisen ymmärryksen tehtävänsä tekemiseen. Tiimin johtajan pitää osata avata työn tavoitteet kaikille, niin että ne ovat selviä. 

Tiimin johtaminen ei siis ole pomottamista tai vain annettu titteli. Se on tehtävän kirkastamista. Se on asioista sopimista ja sovittuihin asioihin palaamista. Se on myös vaikeiden asioiden käsittelyä yhdessä tiimissä ja reflektoinnin harjoittelua. Se yhteisen, tavoitteellisen linja etsimistä ja siitä sopimista. 

Tiimityö ei ole helppoa ja sen johtaminen ei ole helppoa. Tiimityön johtamisen tehtävistä on myös hyvä puhua ja sopia tiimissä. Tiimityön tekemiselle ja sen johtamiselle on rajoitteita. Ensimmäinen rajoite on se, että johtamiseen pitää jäsenten suostua. Jos johtajuutta ei hyväksytä, tiimi ei myöskään toimi. Yksilötason panokset ja motivaatio vaikuttavat, erityisesti motivaatio työskennellä toisten kanssa. Tiimityötä rajoittavat, mutta myös mahdollistavat, sen jäsenten luonteet, taidot, tiimi kompetenssi, persoonallisuus, edellytykset, tiedot, itsenäinen työskentely, tehtävä ja konteksti, jossa työtä tehdään. Vahva tiimityö sisältää vahvaa autonomiaa työn tekemiseen, halua työskennellä toisten kanssa, tiimityötaitoa, yhteistyötaitoja, kannustamista, aktiivista kuuntelua, kommunikointia, itsehillintää, luottamusta toisiin, avoimuutta ja tunnetasapainoa. 

Miten sinun yksikössä tiimijohtajuus toimii?
Mihin asioihin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota? 
Mitä voit itse tehdä tiimityön johtamisen tukemiseksi tai vahvistamiseksi?


Lisää tiimi-lukemista löydät muun muassa täältä: ja blogin löydät Facebookista: Varhaista Aikaa - Varhaiskasvatuksen aikaa sekä Instagramista @varhaista.aikaa - Tervetuloa seuraamaan 

****************************************************************************

2 kommenttia:

  1. Nämä ovat todella hyviä pohdintoja johtajuudesta varhaiskasvatuksessa. Mielestäni etenkin pedagoginen ote on tärkeä ominaisuus. Onkohan johtamiskoulutuksissa otettu huomioon tällaisia erilaisia johtamisen konteksteja?

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. Hei Sami, Kiitos palautteestasi. Elina Fonse´n on vetänyt pedagogisen johtamisen koulutuksia ainakin. Johtamiskoulutuksen konteksti varmasti vaikuttaa siihen, millaisia sisältöjä saa. Olet todella tärkeän asian nostanut esille, sillä johtaminenkin on taito ja sitä pitää harjoittaa ja myös tieteelliselle tutkimukselle on tarvetta sillä saralla, jotta johtaminen saataisiin vastamaan tämän päivän työelämän tarpeita. Pedagogisesta johtamisesta löytyy mm. tällainen aineisto tutkittavaksi "Johda pedagogiikkaa!: https://www.vol.fi/uploads/2019/09/11ef993d-johda-pedagogiikkaa_low.pdf.

      Poista

Kiitos kommentistasi. Kaikki kommentit tarkistetaan.

Kiitos vuodesta 2021

  Kiitos kaikille blogin lukijoille vuodesta 2021. Blogin alkukeväästä saimme lukea Tutkitusti-minisarjan myötä erilaisista ilmiöistä va...