lauantai 19. joulukuuta 2020

Hyvän mielen lähteillä

 Vuoden tuomat haasteet ovat vaatineet psykologista joustavuutta eli psyykkistä sopeutumiskykyä. Vuoden aikana on jouduttu sopeutumaan, joustamaan, tasapainoilemaan ja ottamaan käyttöön voimavaroja. Tämä on ollut kuormittavaa. Siksi on tärkeä vahvistaa omia voimavaroja ja huolehtia omasta hyvinvoinnista. Hyvät tunnetaidot tilanteissa, joissa tunteet liikkuvat pelon ja huolen alueelle, ovat tarpeelliset. Sosiaalisten suhteiden ylläpito myös korostuu. 

Psykologi Carol Ryff on tutkinut, millä tekijöillä tai ulottuvuuksilla on merkittävä vaikutus elämän laatuun. Hänen mukaansa psykologinen hyvinvointi koostuu kuudesta ulottuvuudesta: autonomiasta, ympäristön hallinnasta, henkilökohtaisesta kasvusta, hyvistä ihmissuhteista, selkeästä elämän tarkoituksesta ja itsensä hyväksymisestä. Itsensä hyväksyminen auttaa jaksamaan. Ympäristön hallinta tarkoittaa vaikeisiin olosuhteisiin sopeutumista: kykyä vaikuttaa ja hallita monimutkaisia tilanteita. Hyvät ihmissuhteet edistävät sellaisten tunnesiteiden syntymistä, jotka nostavat elämän laatua. Tämä vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä luottaa toisiin ja pitää huolta ihmissuhteista. Autonomialla Ryff viitataan tunteeseen omasta kyvystä tehdä valintoja ja itsenäisiä päätöksiä. Henkilökohtainen kasvu puolestaan mittaa ihmisten kykyä oppia omista kokemuksistaan, sekä heidän avoimuuttaan uusille kokemuksille ja haasteille. Selkeä elämän tarkoitus viittaa siihen, että yksilö uskoo hänen elämällään olevan tarkoituksen, suunta elämälleen. Carol Ryff:n testistöä voit kokeilla muun muassa täältä

Toisten tuki on äärettömän tärkeää meidän hyvinvoinnillemme. Ihmissuhteidemme laatu ja se kuinka hahmotamme ne, vaikuttavat hyvinvointiimme. Professori Martin Seligman mukaan hyvä elämä koostuu viidestä itseisarvoisesta elementistä: positiivisista tunteista, tekemiseen uppoutumisesta, aikaansaamisesta, merkityksellisyydestä ja hyvistä ihmissuhteista. Edward L. Decin ja Richard Ryanin itseohjautuvuusteorian mukaan ihmisellä on kolme psykologista perustarvetta autonomia, itse koettu kyvykkyys ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Positiiviset ihmissuhteet vaikuttavat sekä fyysiseen että psyykkisen hyvinvointiin. Huonot ihmissuhteet lisäävät stressiä elämääsi. 

Myös tunneäly nousee keskusteluun psyykkisessä hyvinvoinnissa, sillä on todettu, että ihmiset, joilla on korkea tunneäly ovat optimistisempia, heillä on parempi itsetunto ja suurempi empatiakyky. Tämä edistää yksilön psyykkistä hyvinvointia. Ihmiset, jotka kykenevät tunnistamaan omat tunteensa kokevat itsensä tyytyväisemmiksi.

 

Oman hyvinvoinnin tukemiseksi:

 • Tee asioita, joista nautit – löydä intohimosi 
 • Pyri tekemään työtäsi tavalla, joka motivoi sinua ja kohtaa arvosi 
 • Opi uutta- haasta itsesi – uskalla kokeille uusia asioita liikkumalla oman mukavuusalueen ulkopuolellakin 
 • Kaikki ei aina mene suunnitelmien mukaan – pura turhautuminen ja nauti hyvistä asioista elämässä 
 • Kukaan ei ole täydellinen – kaikki tekevät virheitä, niistä oppiminen on iso asia 
 • Huomaa hyvä – mikä tekee sinut iloiseksi? 
 • Jaa osaamistasi 
 • Sosiaalisissa tilanteissa - ole läsnä
 • Pidä yhteyttä tärkeisiin ihmisiin – ympäröi itsesi positiivisilla ihmisillä 
 • Hyväksy itsesi sellaisena kuin olet – anna itsellesi mahdollisuus 
 • Usko itseesi – sinussa on potentiaalia – päästä sisäiset voimavarasi esille ja voit yllättyä positiivisesti

 

Miten sinä ylläpidät ja hoidat hyvinvoinvointiasi?

 

*****************************************************************

Blogin löydät myös:

* Facebookista Varhaista Aikaa - Varhaiskasvatuksen Aikaa

* Instagramista @varhaista.aikaa

- Tervetuloa seuraamaan -

******************************************************************


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kommentistasi. Kaikki kommentit tarkistetaan.

Kiitos vuodesta 2021

  Kiitos kaikille blogin lukijoille vuodesta 2021. Blogin alkukeväästä saimme lukea Tutkitusti-minisarjan myötä erilaisista ilmiöistä va...